Online pályaismeret-bővítés a középiskolások pályaorientációjában

A sikeres pályaválasztás szempontjából fontos, hogy a fiatal lehető legtöbb területen kipróbálhassa önmagát, ezáltal érdeklődés formálódjon benne a különféle szakmák, tudásterületek iránt. Mindezekre lehetőség adódhat közösségi szolgálat, diákmunka, önkéntes tevékenységek során, de hasznos lehet a nyíltnapokon, egyetemi tájékoztató rendezvényeken való részvétel is.

Érdemes minél több információt beszerezni a felvételi követelményekről, a tanulandó tantárgyakról, a gyakorlati tárgyakról, nyelvoktatásról, ösztöndíjról, esetleges kollégiumi elhelyezésről.

Az érdeklődés alapvetően meghatározza az irányt, de a kiszemelt foglalkozás elsajátítása meghiúsulhat, ha nem állnak mellette megfelelő képességek és kompetenciák. Ajánlott ezért a továbbtanulás előtt álló fiataloknak kompetencia kérdőívek segítségével összetettebb, reálisabb képet alkotni képességeikről. A pályaorientációs és önismereti tesztek kitöltése hozzájárul a sikeres – személyes érdeklődésen és az erőségek ismeretén alapuló – pályaválasztási döntéshozatalhoz. A középiskolás kompetencia kérdőíveknek szülői változata is létezik (https://palyaorientacio.munka.hu/szulok/kerdoiv), melynek segítségével összetettebb és reálisabb kép alkotható arról, miként látja saját képességeit a gyermek és hogy vélekedik erről a szülő.

A preferált pályákkal kapcsolatos ismeretek bővítése érdekében - a családtagokkal, szülőkkel, kortársakkal, pedagógusokkal való kommunikáción túl - a középiskolás gyermekek esetében érdemes folytatni a pályaismeret bővítését különböző online portálok segítségével is. A világhálón számos weboldalt találunk, amelyek továbbtanulással, pályaválasztással, pályamódosítással vagy álláskereséssel kapcsolatos kérdésekben nyújtanak információt. Segítséget kaphatunk a különböző szakmák, vagy foglalkozások megismerésében, a megfelelő pálya kiválasztásához szükséges önismeret fejlesztésében. A pályaorientációs oldalak használata tehát jó kiindulópontot jelenthet önmagunk vagy a kiválasztott szakma alapos megismeréséhez és hozzájárulhat a későbbi sikeres elhelyezkedéshez is. Az idegen nyelveket jól beszélők külföldi pályaorientációs oldalakat is elérhetnek, ha esetleg külföldi továbbtanulás, vagy munkavállalás is szerepel a későbbi tervek között.

Középiskolás diákok pályaválasztásához szeretnénk ajánlani az alábbi –tartalmukban és stílusukban is eltérő – honlapokat:

Nemzeti Pályaorientációs Portál: A portál különböző élethelyzetekhez igazodva (pl. középiskola kiválasztása, szakképesítés megszerzése, pályaelhagyás) segít eligazodni a tanulás és a munka világában. Önismereti kérdőíveket is találunk az oldalon, melyek korcsoportonkénti bontásban adnak rálátást jellemző munkamódunkra, készségeinkre, képességeinkre. A szakmabemutató filmek, szakmaleírások, képzéseket érintő hasznos információk tovább színesítik az oldal kínálatát. http://eletpalya.munka.hu/

Felvi: A Felvi pályaorientációs és életpálya-tervezési szolgáltatása kifejezetten a felsőoktatás iránt érdeklődőknek vagy a pályamódosításon gondolkodóknak szól. Az egyes foglalkozások, képzések, szakok közötti eligazodást különböző cikkek segítik. Ez az oldal is tartalmaz online pályaorientációs és önismereti teszteket, melyek kitöltése után könnyebben kiválaszthatjuk a megfelelő képzési formát. https://www.felvi.hu/felveteli/palyaorientacio

Új Nemzedék: Az oldalon „Mi a pálya?” címmel pályaorientációs kérdésekkel foglalkozó cikkeket, programajánlókat, szakmaismertető filmeket találunk, melyek kifejezetten a fiatalok kommunikációs stílusához igazodva osztanak meg hasznos információkat.

Pályanet: Az oldal az önismeret fejlesztéséhez, a pályaválasztáshoz és a munkavállaláshoz szolgál hasznos tanácsokkal. Az oldalon mesteremberekkel készített interjúk mellett önismereti kérdőív és pályakalauz kérdőív segít az érdeklődési irányok és a leginkább kedvelt tevékenységi típusok meghatározásában. http://www.ujnemzedek.hu/

Euroguidance Magyarország: Az Európai Bizottság Erasmus+ programja keretén belül működő Euroguidance hálózat (www.euroguidance.eu) hazai fő célkitűzése az európai dimenzió terjesztése a pályatanácsadásban, valamint információ nyújtása tanácsadással és tanulási mobilitással kapcsolatban. A magyar nyelvű oldalon tájékoztatást kaphatunk a különböző európai országokban elérhető továbbtanulási lehetőségekről, ezen országok oktatási rendszeréről, ösztöndíj lehetőségekről és a Magyarországon elérhető pályaválasztással, pályatanácsadással összefüggő szolgáltatásokról.

SZÉCHENYI 2020